MSZA ŚW. O BEATYFIKACJĘ SŁUŻEBNICY BOŻEJ JANINY WOYNAROWSKIEJ

W piątek 24 maja 2002 roku w kościele św. Mikołaja w Chrzanowie ks. kard. Franciszek Macharski odprawił Mszę św. o beatyfikację Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej, dokładnie miesiąc po zakończeniu etapu diecezjalnego procesu kanonizacyjnego.

Na początku homilii celebrans zwrócił się do tych, którzy wybrali 24 każdego miesiąca, dzień śmierci Janiny, w przeświadczeniu o niezwykłości jej życia, by modlić się o jej beatyfikację. Nie patrzmy na cmentarz lecz w niebo. Tam jest Janina wśród świętych Służebnica Boża. Święty to taki, co podjął ryzyko pracy dla dobra, niosąc światło do tych co pragną nieba.

Wśród świętych Jezusowa Matka, Wspomożenie Wiernych jest najświętsza. Wzięta do nieba z ciałem i duszą. Przygarnięta na powrót. Opiekunka, wspomożycielka tych, którzy nie chcą się zgubić, patrzy na Boga. Nigdy nie zboczyła z drogi, od wiązki światła, dobra. Utrzymała się. Łaski pełna, pełna zmiłowania Bożego.

Oddała wszystko. Bóg u Niej był najbardziej u siebie. Była schronieniem Boga. Złożył propozycję delikatną. Wybrał umiłowaną córkę za matkę. Przyjęła życie Jezusa w siebie i obroniła je. Podobna do Jezusa a Jezus do niej. Była wierną i obdarował ją siłą trwania przy woli Ojca. Została opiekunką i patronką wszystkich, którzy chcą dojść do Boga. Uczy własnym przykładem ile można, że warto kochając służyć. Szła z pomocą Najświętsza Panna swoim dzieciom.

Wystarczy to tylko odnieść do świętego, odnieść do Służebnicy Janiny, kochającej na tyle i tylu, Prośmy Ojca przez Ducha Świętego, by pozwolił, abyśmy lepiej poznawali Jego Służebnicę Janinę. i niech się stanie dla nas nie obrazkiem, świętym obrazkiem, imieniem w kalendarzu z tytułem błogosławionej, ale jak brat i siostra, jak matka i ojciec.

Na zakończenie Mszy św. pani Zofia Cichocka, koleżanka z ławy szkolnej Służebnicy Bożej, w imieniu parafian, podziękowała ks. Kardynałowi za proces kanonizacyjny oraz złożyła mu życzenia z okazji 75 rocznicy urodzin.

Notował Wojciech Sala

http://chrzanow.kik.opoka.org.pl/biuletyn/02-12.html#Msza