Janina Woynarowska

Janina Woynarowska (ur. 10 maja 1923, zm. trag. 24 listopada 1979) - polska Służebnica Boża, pielęgniarka, działaczka charytatywna, poetka. Związana z Chrzanowem. Adoptowana przez zamożną rodzinę inteligencką, osierocona w czasie wojny, podjęła pracę w służbie zdrowia. Po wojnie ukończyła szkołę wyższą humanistyczną z tytułem magistra, i dodatkowo szkołę wyższą teologiczną w Krakowie. Społecznie zajęła się pracą charytatywną, organizując m. in. Dom Samotnej Matki oraz niosła bezinteresowną pomocą chorym, samotnym osobom. Była powiatową instruktorką pielęgniarek, a także przełożoną Przychodni Obwodowej w Chrzanowie. Publikowała artykuły o etyce zawodowej w piśmie Pielęgniarka i Położna. Zginęła w wypadku samochodowym. Patronka jednej z ulic w Chrzanowie.

http://pielegniarstwo.iks-zet.net/