W drodze na ołtarze

W dniu 18 czerwca 1999 r. w milczącym skupieniu obecnych, Metropolita ks. Franciszek Macharski otworzył proces beatyfikacyjny śp. Janiny Woynarowskiej. Postulatorem diecezjalnym procesu został ks. dr Stefan Misiniec. W dwudziestolecie śmierci chrzanowskiej pielęgniarki, jej życie wypełnione heroizmem cnót ewangelicznych zostało wyniesione do godności miana Służebnicy Bożej. Ziemski czas wszedł w tajemnicę wymiaru ponadczasowego – wiążąc niebo i ziemię w jedność.

W niepełne trzy lata od rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej – Janiny Woynarowskiej, w dniu 24 kwietnia 2002 roku w Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. kardynał Franciszek Macharski podpisał dokumenty procesu beatyfikacyjnego związane z jej życiem i działalnością.

Proces na szczeblu diecezjalnym został zamknięty.

Zebrane świadectwa i pisma (około 1500 stron druku) zostały przewiezione do Stolicy Apostolskiej.

10 października 2007 roku – nastąpiła doniosła chwila: Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie otworzyła proces beatyfikacyjny. Relatorem został ks. dr Hieronim Fokciński, postulatorem ks. prałat Mieczyław Niepsuj – dyrektor Domu Papieskiego pracujący nad Positio wraz z ks. dr Markiem Rostkowskim – dyrektorem Biblioteki w Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie.

W Chrzanowie nie gaśnie pamięć o Janinie – Służebnicy Bożej. W każdym miesiącu dnia 24. o godzinie 8-ej rano w kościele św. Mikołaja odprawiania jest Msza św. w intencji wyniesienia na Ołtarze Janiny Woynarowwskiej. Na jej grobie palą się lampki i składane są kwiaty przez wiernie pamiętających dobroć jej serca.