Poradnictwo

Przy współpracy z duszpasterzami z parafii św. Mikołaja w Chrzanowie Janina Woynarowska przez wiele lat prowadziła poradnictwo przedmałżeńskie i rodzinne oraz spotkania dla młodych matek przygotowujących swoje dzieci do I Komunii świętej. Pomocą objęte były przede wszystkim dzieci z rodzin zaniedbanych.

Rozmowy miały miejsce w salach katechetycznych lub w kościele.

W pracy wspierały Janinę Siostry Służebniczki. Poradnictwo albo też rozmowy wypełniały lukę milczenia na tematy dotyczące życia duchowego. Siostry spełniały misję służenia drugiemu człowiekowi – świadczenia o boskiej Miłości. Janina Woynarowska pragnęła w swoim trudzie pielęgniarskiej i charytatywnej posługi wznosić także słowem Świątynię Miłości, by każdy, kto do niej wstąpi – w cierpieniu i w osamotnieniu, czy w życiowym zagubieniu – mógł doznać wiedzy, ukojenia i ucieszenia.

Teksty do rozmów przygotowywała sama Janina Woynarowska. Wiele z nich przetrwało w maszynopisach. Kilka ogłoszono drukiem w książce Służebnica Boża – Janina Woynarowska, s. 287 - 318.